דפים

יום שבת, 6 באפריל 2013

חובות המציל


המציל, הלוא הוא האיש האחראי על חיי הצוללים, השוחים והמשתכשכים במי הבריכה הינו בעל זכויות מתוקף תפקידו, כמו גם חובות.

הליכי הכשרתו לתפקיד בקורס מצילי בריכה מהוגנים בחוקה ונבדקים בקפידה על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, כמו גם חובות רענון מקצועות ההצלה השונים מפעם לפעם.


חובותיו בבריכת השחייה:

  • המציל חייב להימצא, על פי שיקול דעתו, במקום שיאפשר לו גישה מיידית למים ולעמדת ההצלה ותצפית נוחה על כל שטח בריכת השחייה והכניסה אליה,  בהתחשב במצב התאורה, בכמות המתרחצים וסוגם, בשדה הראיה ובקרבה למים.
  • חובתו של המציל למנוע טביעות ותאונות שונות בבריכת השחייה, כמו גם להגיש עזרה במים לכל מי שנזקק לכזו וכן עזרה ראשונה.
  • חובתו של המציל למנוע ממתרחצים, שלפי דעתו אינם יודעים לשחות, להיכנס למים שעומקם מעל 1.2 מטרים.
  • חובתו של המציל להחזיק בהישג ידו אמצעי קשר תקין, שבאמצעותו יוכל להזעיק עזרה בעת הצורך.
  • בשעות הפעילות חייב המציל לעסוק אך ורק במילוי תפקידו ולא בכל עיסוק אחר. חל עליו איסור לעזוב את עמדת ההצלה עד שיחליפו מציל אחר.
  • המציל מחויב לדווח לבעל הבריכה על כל שינוי בבריאותו המונע ממנו לשמש מציל.
  • בשעות הפעילות המציל חייב ללבוש לפחות אחד מפרטי הלבוש של מציל: בגד ים, חולצה, מכנסיים או אימונית שעליהם רשומה המילה "מציל" בצבעים נוגדים ובאותיות גדולות ובולטות. החוק מגדיל לעשות וטורח לפרט את שמות הפונטים וגודליהם.